Giới thiệu TGM VIP Card
 • TGM VIP Card là cách TGM thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với những khách hàng VIP như bạn thông qua những chương trình ưu đãi đặc biệt và lâu dài dành riêng cho khách hàng VIP và người thân / bạn bè khi mua sách hoặc tham gia các khóa học của TGM.
 • VIP Card có thể sử dụng tại Văn phòng TGMHCM (Tầng 3 – 268 Tô Hiến Thành) hoặc Hà Nội (Tầng 14 – 139 Cầu Giấy). Xem bản đồ
 • Chỉ có chủ nhân của VIP Card mới có được quyền sử dụng thẻ để nhận những ưu đãi cho mình hoặc người thân / bạn bè (chưa là khách hàng của TGM).
 • TGM bảo lưu quyền điều chỉnh các chính sách liên quan bất cứ khi nào cần thiết. Tất cả thay đổi đều sẽ được cập nhật tại trang này.
Silver VIP Card

Điều kiện

 • Hoàn tất học phí tổng cộng 10.000.000 đồng trở lên (có thể cộng gộp nhiều khóa học, trong thời gian dài).

Quyền lợi

 • Giảm 40% tất cả các khóa học của TGM cho chủ thẻ hoặc người thân / bạn bè của chủ thẻ (chưa là khách hàng của TGM). Lưu ý: Không áp dụng khi khóa học đã khóa sổ / hết chỗ.
 • Giảm 30% giá sách do TGM phát hành khi mua tại văn phòng TGM (ở TP.HCM và Hà Nội).
 • Giảm 30% dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay Đa Trí Thông (DMIT) cho chủ thẻ hoặc người thân / bạn bè của chủ thẻ (chưa là khách hàng của TGM).
Gold VIP Card

Điều kiện

 • Hoàn tất học phí tổng cộng 20.000.000 đồng trở lên (có thể cộng gộp nhiều khóa học, trong thời gian dài).

Quyền lợi

 • Giảm 45% tất cả các khóa học của TGM cho chủ thẻ hoặc người thân / bạn bè của chủ thẻ (chưa là khách hàng của TGM). Lưu ý: Không áp dụng khi khóa học đã khóa sổ / hết chỗ.
 • Giảm 35% giá sách do TGM phát hành khi mua tại văn phòng TGM (ở TP.HCM và Hà Nội).
 • Giảm 35% dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay Đa Trí Thông (DMIT) cho chủ thẻ hoặc người thân / bạn bè của chủ thẻ (chưa là khách hàng của TGM).
Platinum VIP Card

Điều kiện

 • Hoàn tất học phí tổng cộng 30.000.000 đồng trở lên (có thể cộng gộp nhiều khóa học, trong thời gian dài).

Quyền lợi

 • Giảm 50% tất cả các khóa học của TGM cho chủ thẻ hoặc người thân / bạn bè của chủ thẻ (chưa là khách hàng của TGM). Lưu ý: Không áp dụng khi khóa học đã khóa sổ / hết chỗ.
 • Giảm 40% giá sách do TGM phát hành khi mua tại văn phòng TGM (ở TP.HCM và Hà Nội).
 • Giảm 40% dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay Đa Trí Thông (DMIT) cho chủ thẻ hoặc người thân / bạn bè của chủ thẻ (chưa là khách hàng của TGM).

Ưu đãi dành cho thẻ VIP không thể áp dụng kèm với bất kỳ ưu đãi nào khác.
Ưu đãi cũng không được áp dụng khi khóa học đã khóa sổ / hết chỗ.

TGM bảo lưu quyền điều chỉnh các chính sách liên quan bất cứ khi nào cần thiết.