Học phí chính thức: 5.500.000 đồng / học viên

Áp dụng cho các khóa học Sống và Khát Vọng diễn ra từ tháng 8 năm 2014 trở đi.

Chính sách ưu đãi cho học viên hoàn tất học phí sớm
Giảm 20% học phí (1.100.000đ) cho 15 học viên hoàn tất học phí đầu tiên - Chỉ còn: 4.400.000đ - Tương đương: 80%
Giảm 15% học phí (825.000đ) cho 15 học viên hoàn tất học phí tiếp theo - Chỉ còn: 4.675.000đ - Tương đương: 85%
Giảm 10% học phí (550.000đ) cho 20 học viên hoàn tất học phí tiếp theo - Chỉ còn: 4.950.000đ - Tương đương: 90%
Giảm 5% học phí (275.000đ) cho 20 học viên hoàn tất học phí tiếp theo - Chỉ còn: 5.225.000đ - Tương đương: 95%
Mức học phí chính thức - 5.500.000đ - áp dụng khi đã có 70 học viên hoàn tất học phí - Tương đương: 100%
Ưu đãi thêm cho các trường hợp đặc biệt

Vì sau khóa học Sống và Khát Vọng, học viên sẽ có sự thay đổi lớn ở bên trong về cách thức và phương pháp tư duy, chúng tôi khuyến khích những người có mối quan hệ gắn bó với nhau hoặc làm việc thường xuyên với nhau, cùng tham gia khóa học để hiểu và hỗ trợ nhau tốt hơn trên con đường xây dựng một sự nghiệp thành công và một cuộc sống ý nghĩa. Chính vì lý do đó, chúng tôi sẽ đặc biệt giảm thêm học phí cho những trường hợp sau đây:

 • Giảm thêm 200.000đ cho vợ chồng hoàn tất học phí cùng một lúc, hoặc cho người thứ hai đi học. (Vui lòng cung cấp bản photocopy giấy đăng ký kết hôn – không cần công chứng.)

 • Giảm thêm 200.000đ cho gia đình trực hệ (cha mẹ con cái, anh chị em ruột) đóng học phí cùng một lúc, hoặc do người thân trực hệ đã đi học giới thiệu. (Vui lòng cung cấp bản photocopy hộ khẩu hoặc khai sinh – không cần công chứng.)

 • Giảm thêm 200.000đ cho sinh viên hệ chính quy. (Vui lòng cung cấp bản photocopy thẻ sinh viên hệ chính quy còn thời hạn – không cần công chứng.)

 • Giảm thêm 100.000đ cho mỗi nhân viên nếu doanh nghiệp đứng ra đăng ký và đóng học phí cùng lúc cho ít nhất 2 nhân viên của mình cùng lúc.

specialoffer
Hỗ trợ bạn ở mức cao nhất có thể

Chuyển khóa thoải mái

Nếu bạn không sắp xếp được thời gian, chỉ cần đơn giản thông báo với chúng tôi, bạn sẽ được chuyển sang khóa học khác mà học phí không tăng. (Vui lòng thông báo ít nhất 3 ngày trước khi khóa học diễn ra.)

Tình huống khẩn cấp

Trong thời gian khóa học diễn ra, nếu bạn có việc khẩn cấpchính đáng, bạn chỉ cần làm đơn xin chuyển (theo mẫu) và sẽ được chuyển sang khóa khác mà không mất bất kỳ chi phí nào.

Chuyển cho người khác

Trong trường hợp thật sự cần thiết, bạn có thể chuyển học phí đã đóng của mình cho bất kỳ người nào khác do bạn chỉ định. (Vui lòng thông báo ít nhất 3 ngày trước khi khóa học diễn ra.)

Chuyển không giới hạn

Chúng tôi không giới hạn số lần chuyển thời gian học. Học phí hoặc đặt cọc của bạn sẽ được luôn bảo lưu cho đến khi bạn có thể sắp xếp thời gian tham gia và hoàn tất khóa học.


ĐẶC BIỆT – Bạn có thể học lại

Để ôn lại hoặc cập nhật thêm nội dung mới của khóa học, sau ít nhất 2 năm,
bạn có thể đăng ký học lại với học phí ưu đãi chỉ bằng 50% mức phí chính thức.

Tìm hiểu Sống và Khát Vọng

Cần thêm thông tin?

Hãy bấm vào nút bên cạnh để tìm hiểu thêm về nội dung của khóa học.

Các hình thức đăng ký

Chỉ đăng ký thông tin

 • Không thể đảm bảo chỗ
 • Giữ mức ưu đãi 48 giờ
 • Không thể chờ chỗ trống
 • Không thể rút lại tiền
 • Được cập nhật thông tin

Đặt cọc thông thường

 • Không thể đảm bảo chỗ
 • Giữ mức ưu đãi 1 tuần
 • Không thể chờ chỗ trống
 • Có thể rút lại tiền
 • Được cập nhật thông tin

Đặt cọc không hoàn lại

 • Đảm bảo giữ chỗ 90%
 • Giữ mức ưu đãi vĩnh viễn
 • Có thể chờ chỗ trống
 • Không thể rút lại tiền
 • Được cập nhật thông tin

Hoàn tất học phí 100%

 • Đảm bảo giữ chỗ 100%
 • Giữ mức ưu đãi vĩnh viễn
 • Ưu tiên chỗ trống
 • Có thể rút lại tiền
 • Được cập nhật thông tin