Giới thiệu TGM NEXT

TGM NEXT là thương hiệu đại diện cho mảng đào tạo của TGM CORP.

TGM NEXT được thành lập với quyết tâm mang đến cho các thế hệ người Việt những khóa học và chương trình không chỉ chất lượng mà còn khác biệt cả về cách nghĩ lẫn cách làm, nhưng vẫn dựa trên những tinh hoa đã được chứng minh là có hiệu quả của thế giới.

TGM NEXT - Mang khác biệt vào tư duy

Với phương châm tự xem mình luôn chỉ là số 2, TGM NEXT không ngừng cạnh tranh với chính mình để thật sự liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng các khóa học. Chính nhờ quyết tâm đó mà từ năm 2009 đến nay, các khóa học và chương trình lớn nhỏ của TGM NEXT đã đến được với hơn 100.000 người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

Hiện tại, TGM NEXT sở hữu các bộ chương trình (bao gồm nhiều khóa học bên trong) như:

  • Bộ chương trình Sống và Khát Vọng (tập hợp các khóa học đào tạo kỹ năng và tư duy thành công từ bên trong) bao gồm các khóa học Sống và Khát Vọng, Hạnh Phúc Để Thành Công, Làm Giàu Bền VữngCon Đường Khởi Nghiệp.
  • Bộ chương trình Kỹ Năng Thế Kỷ 21 (tập hợp các khóa đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn cho cho người trưởng thành) bao gồm các khóa học nổi bật như là Trở Thành Lãnh Đạo Thế Kỷ 21, Biết Người Biết Ta với MBTI, Nghệ Thuật Tạo Sức Hút Cá Nhân, Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21, Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21,…
  • Bộ chương trình Bí Quyết Teen (tập hợp các khóa đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm dành cho lứa tuổi teen) bao gồm các khóa học nổi bật như là Bí Quyết Teen Thành Công (khóa học chính), Bí Quyết Teen Học Tập Hiệu Quả, Bí Quyết Teen Làm Việc Nhóm, Bí Quyết Teen Thuyết Trình, Bí Quyết Teen Lãnh Đạo Tương Lai, Bí Quyết Teen Tạo Sức Hút, Bí Quyết Teen Biết Người Biết Ta, Bí Quyết Teen Làm Chủ Thời Gian, Bí Quyết Teen Chinh Phục Thử Thách,…

Với những bộ chương trình giúp người học đạt được hiệu quả tối ưu và lâu dài nói trên, TGM NEXT ngày càng khẳng định tinh thần của TGM: “Do người Việt, vì người Việt, mang khác biệt vào tư duy”.