NLP (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy): Khoa học của sự xuất chúng