Những người thành công nhất thế giới chính là bậc thầy mô phỏng!