Các sản phẩm của TGM đều nhắm vào 2 chữ CHẤT LƯỢNG. Cho nên mặc dù các buổi hội thảo thuộc chương trình “Vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn” và bạn được hỗ trợ 85-100% chi phí tham dự, nhưng chất lượng vẫn sẽ được đặt lên hàng đầu.

Tại HÀ NỘI

TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo DP251 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Tầng 3 - Tòa nhà 25T2 – N05 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Bảy 10/01
14:30 18:00
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo DP256 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Tầng 3 - Tòa nhà 25T2 – N05 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội
Chủ Nhật 01/03
08:30 12:00
300.000 đ
50.000 đ
Lịch các hội thảo
Hội thảo DP257 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Tầng 3 - Tòa nhà 25T2 – N05 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội
Chủ Nhật 01/03
14:30 18:00
300.000 đ
50.000 đ
Lịch các hội thảo

Tại TP.HCM

TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo DP249 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
TGM - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 28/12
08:30 12:00
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo DP252 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
TGM - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 31/01
14:30 18:00
300.000 đ
50.000 đ
Lịch các hội thảo
Hội thảo DP253 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
TGM - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 01/02
08:30 12:00
300.000 đ
50.000 đ
Lịch các hội thảo
Hội thảo DP254 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
TGM - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 01/02
14:30 18:00
300.000 đ
50.000 đ
Lịch các hội thảo
Hội thảo SV23 - Sinh Viên Bứt Phá Để Dẫn Đầu (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
TGM - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 04/02
19:00 21:00
200.000 đ
TGM tặng
Lịch các hội thảo
Hội thảo SV24 - Sinh Viên Bứt Phá Để Dẫn Đầu (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
TGM - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 11/02
19:00 21:00
200.000 đ
TGM tặng
Lịch các hội thảo