Chú ý: Do TGM có rất nhiều chương trình diễn ra ở cả Hà Nội và TP.HCM, xin vui lòng chọn cách hiển thị phù hợp mà bạn quan tâm (ở các nút bên dưới).

Sống và Khát Vọng
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa KV81 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 23/02/2017
Ngày 23 (18:30 - 21:00)
Ngày 24-25-26 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ
Khóa KV85 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 28/04/2017
Ngày 28 (18:30 - 21:00)
Ngày 29-30-01 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
7.000.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa KV87 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 01/09/2017
Ngày 01 (18:30 - 21:00)
Ngày 02-03-04 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
6.500.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa KV91 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 26/10/2017
Ngày 26 (18:30 - 21:00)
Ngày 27-28-29 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Làm Giàu Bền Vững
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa LG22 - Làm Giàu Bền Vững (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 03/03/2017
Ngày 03 (19:00 - 21:00)
Ngày 04 (09:00 - 17:30)
Ngày 05 (09:00 - 12:00)
3.000.000 đ
1.800.000 đ
SẮP KHÓA SỔ
Con Đường Khởi Nghiệp
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa KN20 - Con Đường Khởi Nghiệp (tại Hà Nội)
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 12/10/2017
Ngày 12 (19:00 - 21:00)
Ngày 13-14-15 (09:00 - 21:00)
8.000.000 đ
4.800.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Trở Thành Lãnh Đạo Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa LĐ26 - Lãnh Đạo & Quản Lý Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 26/05/2017
Ngày 26 (19:00 - 21:00)
Ngày 27 - 28 (09:00 - 21:00)
5.000.000 đ
3.000.000 đ
Chỉ còn 7 ưu đãi
Biết Người Biết Ta với Carl Jung
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa MBTI64 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 22/04/17, 09:00
Chủ Nhật 23/04/17, 17:30
3.000.000 đ
2.100.000 đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Khóa MBTI66 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 21/10/17, 09:00
Chủ Nhật 22/10/17, 17:30
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 10 ưu đãi
Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TG26 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 16/04/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Khóa TG28 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 08/10/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
900.000 đ
Chỉ còn 10 ưu đãi
Đừng Bán Hàng - Bán Sự Khác Biệt
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa BH25 - Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 11/03/2017
Ngày 11 (14:00 - 17:30)
Ngày 12 (09:00 - 17:30)
2.500.000 đ
1.625.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TT48 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 15/04/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa TT50 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 07/10/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
900.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Thuyết Sao Cho Phục
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TP20 - Thuyết Sao Cho Phục (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 24/11/2017
Ngày 24 (19:00 - 21:00)
Ngày 25 - 26 (09:00 - 21:00)
5.000.000 đ
3.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Dịch Thuật Cho Người Bận Rộn
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ tư vấn 24/7
Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa NT14 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 08/04/17, 09:00
Chủ Nhật 09/04/17, 17:30
3.000.000 đ
1.950.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Khóa NT16 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 26/08/17, 09:00
Chủ Nhật 27/08/17, 17:30
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 10 ưu đãi
Rèn Mình Luyện Người với NLP
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa NLP14 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 18/05/2017
Ngày 18 (19:00 - 21:00)
Ngày 19-20-21 (09:00 - 21:00)
7.000.000 đ
5.200.000 đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Hội thảo: Tạo Đột Phá
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo DP326 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 01/04/17
14:00 17:45
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo DP328 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 02/04/17
08:30 12:00
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo DP329 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 02/04/17
14:00 17:45
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Thành Công Không Giới Hạn
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo TC13 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Hai 26/06/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo TC14 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 27/06/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo TC15 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 12/09/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo TC16 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 13/09/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Động Lực Từ Trái Tim
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo DL43 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 29/03/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo DL45 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 19/04/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo DL47 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Hai 17/07/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Sinh Viên Bứt Phá
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo SV46 - Sinh Viên Bứt Phá Để Dẫn Đầu (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 06/04/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo SV47 - Sinh Viên Bứt Phá Để Dẫn Đầu (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 07/04/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Giúp Teen Sớm Trưởng Thành
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo PH137 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 25/03/17
14:30 17:00
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo PH138 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 26/03/17
09:00 11:30
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo PH139 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 26/03/17
14:30 17:00
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Sống và Khát Vọng
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa KV82 - Sống và Khát Vọng (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 16/03/2017
Ngày 16 (18:30 - 21:00)
Ngày 17-18-19 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ
Khóa KV86 - Sống và Khát Vọng (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 11/05/2017
Ngày 11 (18:30 - 21:00)
Ngày 12-13-14 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
7.500.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa KV88 - Sống và Khát Vọng (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 17/08/2017
Ngày 17 (18:30 - 21:00)
Ngày 18-19-20 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
6.500.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Khóa KV90 - Sống và Khát Vọng (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 21/09/2017
Ngày 21 (18:30 - 21:00)
Ngày 22-23-24 (08:00 - 21:00)
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Làm Giàu Bền Vững
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa LG21 - Làm Giàu Bền Vững (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 15/04/17, 09:00
Chủ Nhật 16/04/17, 17:30
3.000.000 đ
2.250.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Khóa LG24 - Làm Giàu Bền Vững (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 27/01/18, 09:00
Chủ Nhật 28/01/18, 17:30
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 9 ưu đãi
Con Đường Khởi Nghiệp
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa KN19 - Con Đường Khởi Nghiệp (tại TP.HCM)
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 06/04/2017
Ngày 06 (19:00 - 21:00)
Ngày 07-08-09 (09:00 - 21:00)
8.000.000 đ
6.800.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa KN21 - Con Đường Khởi Nghiệp (tại TP.HCM)
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 30/11/2017
Ngày 30 (19:00 - 21:00)
Ngày 01-02-03 (09:00 - 21:00)
8.000.000 đ
4.800.000 đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Nghệ Thuật Lãnh Đạo Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa LĐ25 - Lãnh Đạo & Quản Lý Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 04/08/2017
Ngày 04 (19:00 - 21:00)
Ngày 05 - 06 (09:00 - 21:00)
5.000.000 đ
3.250.000 đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Khóa LĐ27 - Lãnh Đạo & Quản Lý Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 06/04/2018
Ngày 06 (19:00 - 21:00)
Ngày 07 - 08 (09:00 - 21:00)
5.000.000 đ
3.000.000 đ
Chỉ còn 11 ưu đãi
Dịch Giả Tương Lai
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa DG-C1 - Dịch Giả Tương Lai (tại TP.HCM)
Giảng dạy trực tiếp bởi Dịch giả Uông Xuân Vy
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng 12/09/2017
19g00 - 20g30, thứ 3 hàng tuần
Tổng thời gian: 12 tuần
6.000.000 đ
3.600.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Dịch Thuật Cho Người Bận Rộn
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa DT11 - Dịch Thuật Cho Người Bận Rộn (tại TP.HCM)
Giảng dạy trực tiếp bởi Dịch giả Uông Xuân Vy
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 20/05/2017
Ngày 20 (14:00 - 17:30)
Ngày 21 (09:00 - 17:30)
2.500.000 đ
1.500.000 đ
Chỉ còn 7 ưu đãi
Biết Người Biết Ta với Carl Jung
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa MBTI65 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 11/03/17, 09:00
Chủ Nhật 12/03/17, 17:30
3.000.000 đ
2.400.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa MBTI67 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 12/08/17, 09:00
Chủ Nhật 13/08/17, 17:30
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TG27 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 27/05/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Đừng Bán Hàng - Bán Sự Khác Biệt
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa BH27 - Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 22/04/2017
Ngày 22 (14:00 - 17:30)
Ngày 23 (09:00 - 17:30)
2.500.000 đ
1.625.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TT49 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 28/05/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
1.125.000 đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Khóa TT51 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 10/09/17
09:00 17:30
1.500.000 đ
900.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Thuyết Sao Cho Phục
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TP19 - Thuyết Sao Cho Phục (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 20/10/2017
Ngày 20 (19:00 - 21:00)
Ngày 21 - 22 (09:00 - 21:00)
5.000.000 đ
3.250.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa NT15 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 04/03/17, 09:00
Chủ Nhật 05/03/17, 17:30
3.000.000 đ
2.100.000 đ
SẮP KHÓA SỔ
Rèn Mình Luyện Người với NLP
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa NLP15 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (tại TP HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 04/05/2017
Ngày 04 (19:00 - 21:00)
Ngày 05-06-07 (09:00 - 21:00)
8.000.000 đ
5.600.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Hội thảo: Thành Công Không Giới Hạn
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo TC11 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (TP HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 22/03/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo TC12 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (TP HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 23/03/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo TC17 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (TP HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 18/10/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo TC18 - THÀNH CÔNG Không Giới Hạn (TP HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 19/10/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Tạo Đột Phá
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo DP324 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 25/03/17
14:00 17:45
500.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo DP325 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 26/03/17
08:30 12:00
500.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo DP327 - TẠO ĐỘT PHÁ trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 26/03/17
14:00 17:45
500.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo: Động Lực Từ Trái Tim
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo DL42 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 08/03/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo DL44 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 05/04/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo DL46 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 03/05/17
19:00 21:15
500.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Sinh Viên Bứt Phá
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo SV48 - Sinh Viên Bứt Phá Để Dẫn Đầu (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 19/04/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo SV49 - Sinh Viên Bứt Phá Để Dẫn Đầu (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 20/04/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo: Giúp Teen Sớm Trưởng Thành
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo PH140 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 01/04/17
14:30 17:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo PH141 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 02/04/17
09:00 11:30
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo PH142 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 02/04/17
14:30 17:00
300.000 đ
TGM tặng
Bí Quyết Teen Thành Công
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TTC222 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (06-07/06/17)
Sáng T6-CN (09g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Khóa TTC224 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (13-14/06/17)
Chiều T6-CN (14g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 7 ưu đãi
Khóa TTC226 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (20-21/06/17)
Tối T6-CN (19g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC228 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (04-05/07/17)
Sáng T6-CN (09g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC230 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (11-12/07/17)
Chiều T6-CN (14g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC232 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (25-26/07/17)
Tối T6-CN (19g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 7 ưu đãi
Khóa TTC234 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Tối T2 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T3-T4 (01-02/08/17)
Tối T5-T7 (19g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Bí Quyết Teen Học Tập
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa THT2-210 - Bí Quyết Teen Học Tập dành cho cấp II (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 07/08/2017
Tối T2 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa THT3-310 - Bí Quyết Teen Học Tập dành cho cấp III (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 09/08/2017
Tối T4 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Bí Quyết Teen Làm Việc Nhóm
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TLVN310 - Bí Quyết Teen Làm Việc Nhóm (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 24/08/2017
Tối thứ 5 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Bí Quyết Teen Thuyết Trình
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TTT310 - Bí Quyết Teen Thuyết Trình (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 06/09/2017
Tối thứ 4 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Bí Quyết Teen Giao Tiếp - Tạo Sức Hút
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TSH310 - Bí Quyết Teen Giao Tiếp - Tạo Sức Hút (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 12/09/2017
Tối thứ 3 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
1.125.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Bí Quyết Teen Làm Chủ Thời Gian
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TTG310 - Bí Quyết Teen Làm Chủ Thời Gian (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 21/09/2017
Tối thứ 5 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Bí Quyết Teen Lãnh Đạo
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TLD310 - Bí Quyết Teen Lãnh Đạo (tại Hà Nội)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng ngày 18/09/2017
Tối thứ 2 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Hội thảo: Cùng Con Thành Công
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo PH137 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 25/03/17
14:30 17:00
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo PH138 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 26/03/17
09:00 11:30
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo PH139 - Cùng Teen Trưởng Thành Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 26/03/17
14:30 17:00
300.000 đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Hội thảo: Teen Tỏa Sáng - Teen Thành Công
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo HS128 - Teen Tỏa Sáng, Teen Thành Công (Hà Nội)
Chuyên gia đào tạo của Bí Quyết Teen Thành Công
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 21/03/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo HS129 - Teen Tỏa Sáng, Teen Thành Công (Hà Nội)
Chuyên gia đào tạo của Bí Quyết Teen Thành Công
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 22/03/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Bí Quyết Teen Thành Công
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TTC223 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (03-04/06/17)
Sáng T3-T5 (09g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Khóa TTC225 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (10-11/06/17)
Chiều T3-T5 (14g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC227 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (17-18/06/17)
Tối T3-T5 (19g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC229 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (01-02/07/17)
Sáng T3-T5 (09g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC231 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (08-09/07/17)
Chiều T3-T5 (14g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC233 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (22-23/07/17)
Tối T3-T5 (19g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa TTC235 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T6 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T7-CN (29-30/07/17)
Tối T2-T4 (19g) trong 3 tuần
10.000.000 đ
6.000.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Bí Quyết Teen Học Tập
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa THT2-211 - Bí Quyết Teen Học Tập dành cho cấp II (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 21/08/2017
Tối T2 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Khóa THT3-311 - Bí Quyết Teen Học Tập dành cho cấp III (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 23/08/2017
Tối T4 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
3.000.000 đ
1.800.000 đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Bí Quyết Teen Làm Việc Nhóm
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TLVN311 - Bí Quyết Teen Làm Việc Nhóm (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 24/08/2017
Tối thứ 5 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Bí Quyết Teen Thuyết Trình
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TTT311 - Bí Quyết Teen Thuyết Trình (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 18/9/2017
Tối thứ 2 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Bí Quyết Teen Giao Tiếp - Tạo Sức Hút
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TSH311 - Bí Quyết Teen Giao Tiếp - Tạo Sức Hút (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 12/09/2017
Tối thứ 3 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Bí Quyết Teen Làm Chủ Thời Gian
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TTG311 - Bí Quyết Teen Làm Chủ Thời Gian (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 27/09/2017
Tối thứ 4 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
1.050.000 đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Bí Quyết Teen Lãnh Đạo
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TLD311 - Bí Quyết Teen Lãnh Đạo (tại TP.HCM)
Huấn luyện cá nhân bởi TGM Coach
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng ngày 10/10/2017
Tối thứ 3 từ 19:00 - 21:00
Thời lượng 4 buổi trong 4 tuần
1.500.000 đ
975.000 đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Hội thảo: Cùng Con Thành Công
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ tư vấn 24/7
Hội thảo: Teen Tỏa Sáng - Teen Thành Công
(Vui lòng xoay ngang màn hình để xem trên di động)
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo HS130 - Teen Tỏa Sáng, Teen Thành Công (TP.HCM)
Chuyên gia đào tạo của Bí Quyết Teen Thành Công
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 29/03/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng
Hội thảo HS131 - Teen Tỏa Sáng, Teen Thành Công (TP.HCM)
Chuyên gia đào tạo của Bí Quyết Teen Thành Công
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 30/03/17
19:00 21:00
300.000 đ
TGM tặng

Nếu khóa học bạn muốn tham gia đã hết chỗ?

Nếu khóa học bạn mong muốn tham gia đã hết chỗ, nhưng bạn chắc chắn không thể sắp xếp tham dự vào thời gian khác hoặc quyết tâm tham gia càng sớm càng tốt, xin vui lòng liên hệ với một chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được đưa vào danh sách chờ chỗ trống. Khi có học viên khác cần chuyển khóa, chúng tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp cho bạn tham dự khóa học bạn mong muốn. (Bạn cần hoàn tất học phí để được đưa vào danh sách chờ chỗ trống.)