Khi chúng ta có một ước mơ để sống và chiến đấu vì nó…