CavaiolaLavender lại một lần nữa thành công! Họ mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học tâm lý và ứng dụng thực tế nhằm cung cấp cho chúng ta một quyển cẩm nang cực kỳ dễ hiểu về việc sống và làm việc với những người khiến chúng ta dễ nổi điên. Sống động với những ví dụ minh họa và các gợi ý, quyển sách này không chỉ thích hợp cho các tư vấn viên và các chuyên gia trị liệu, mà còn dành cho bất kỳ ai đang phải đối mặt với những kẻ cầu toàn áp đặt, kể cả ở nhà hay nơi công sở.”