[Sống và Khát Vọng] Cho đi là nhận lại – Vương Trung Hiếu

[Cảm nhận của học viên tham gia khóa học Sống và Khát Vọng tại TGM] Chào TGM, Cảm ơn những con người tuyệt vời ở TGM luôn mang đến những giây phút ý nghĩa đến cho mình. Hôm đó, là một hôm mà mình lại nhận được nhiều bài học vô cùng giá trị, nhiều…