Website MBTI.VN

Website MBTI.VN được thành thành lập bởi TGM từ năm 2010 để lan tỏa kiến thức về Phân Loại Tính Cách (MBTI) và giúp những ai quan tâm đến MBTI biết được rằng, ở Việt Nam cũng có nơi đáng tin cậy để tham khảo hoặc học về MBTI.

Từ tháng 5 năm 2014, để vẫn tiếp tục phát triển nội dung phục vụ cộng đồng nhưng tiết kiệm được những chi phí không cần thiết, chúng tôi đã chuyển toàn bộ nội dung của website MBTI.VN về website TGM.VN nhằm tối ưu việc duy trì. Kể từ nay, mọi truy cập vào website MBTI.VN sẽ được chuyển hướng đến nội dung MBTI phù hợp tại TGM.VN.

Bản quyền tiếng Việt

Nội dung tiếng Việt về các loại tính cách trong MBTI bên dưới đây được anh Trần Đăng Khoa với hỗ trợ của đội ngũ các chuyên viên nghiên cứu MBTI của TGM tổng hợp và chuyển ngữ thành tiếng Việt dựa trên các nguồn sau:

  • Website PersonalityPage.com
  • Introduction to Type (Isabel Briggs Myers).
  • MBTI Manual (Isabel Briggs Myers, Mary H. McCaulley, Naomi L. Quenk & Allen L. Hammer).
  • Gifts Differing (Isabel Briggs Myers & Peter B. Myers).
  • Participant’s Resource Guide (CPP Asia Pacific).

TGM hy vọng những thông tin chia sẻ tại đây sẽ hữu ích cho những bạn quan tâm đến Phân Loại Tính Cách (MBTI).

Ghi chú: Đây là nội dung TGM mong muốn chia sẻ vì cộng đồng nên bạn được phép sử dụng lại trên website của mình (không vì mục đích thương mại). Khi sử dụng lại nội dung, vui lòng đảm bảo bạn phải chú thích rõ nguồn cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại TGM.VN. Xin cảm ơn.

Chuyên gia MBTI - Trần Đăng Khoa

Chuyên gia đào tạo về MBTI hiện nay của TGM là diễn giả Trần Đăng Khoa – chuyên gia đã được cấp bằng chứng nhận quốc tế về MBTI (MBTI Certified Practitioner) bởi CPP Inc., tổ chức độc quyền phân phối công cụ MBTI trên toàn cầu.

Với bằng chứng nhận này, anh Trần Đăng Khoa được cấp quyền sử dụng công cụ MBTI trong các chương trình đào tạo trên phạm vi toàn cầu, với nội dung có bản quyền được cung cấp bởi chính CPP Inc. Những nội dung này, sau khi đã được cải tiến cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam, hiện đang được sử dụng trong các khóa học về MBTI đã và đang được tổ chức bởi TGM dành cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên.

MBTI Việt Nam
Tran Dang Khoa's MBTI Certificate